Politika privatnosti tvrtke PRIMA IP d.o.o.

Svrha politike privatnosti (u daljnjem tekstu: politika) je informirati kupce, potencijalne kupce ili posjetitelje web stranica PRIMA IP o svrsi i pravnoj osnovi obrade osobnih podataka.

Tvrtka PRIMA IP invalidsko podjetje d.o.o., Brnčičeva ulihramca 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, e-mail adresa info@prima-bags.com (u daljnjem tekstu: tvrtka PRIMA IP ili davatelj ili voditelj obrade osobnih podataka) štiti vaše osobne podatke osiguravanjem njihove zaštite tijekom cijelog poslovanja.

U tvrtki PRIMA IP-u cijenimo vašu privatnost, stoga uvijek pažljivo štitimo vaše podatke. Ova se politika privatnosti može promijeniti ili dopuniti u bilo kojem trenutku bez prethodnog upozorenja ili obavijesti. Korištenjem web stranice davatelja nakon izmjene ili dopune, pojedinac potvrđuje da se slaže s izmjenama i dopunama.

Sve naše aktivnosti vezane uz obradu osobnih podataka u skladu su s primjenjivim europskim zakonodavstvom (uglavnom Uredbom (EU) 2016/697 o zaštiti pojedinaca pri obradi osobnih podataka i protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR) i konvencije Vijeća Europe (ETS br. 108, ETS br. 181, ETS br. 185, ETS br. 189)) i nacionalnom zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka (ZVOP) -1, Službeni glasnik RS, broj 94/07), Zakon o elektronskom poslovanju na tržištu (ZEPT, Službeni glasnik RS, broj 96/09 i 19/15) i dr.).

Politika privatnosti bavi se rukovanjem osobnim podacima koje PRIMA IP dobiva od vas kada posjećujete i koristite PRIMA IP web stranice ili ih na neki drugi način dajete tvrtki PRIMA IP.

Voditelj obrade i ovlaštena osoba za zaštitu podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je PRIMA IP invalidsko podjetje d.o.o., Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija.

Osnovni pojmovi

 • Pod osobnim podacima podrazumijeva se svaka informacija na temelju koje se pojedinac može identificirati (to uključuje npr. ime, prezime, e-mail adresu, telefonski broj itd.).
 • Voditelj obrade je pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade vaših osobnih podataka.
 • Izvršitelj obrade je pravna ili fizička osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade.
 • Obrada podrazumijeva prikupljanje, pohranu, pristup i sve druge oblike korištenja osobnih podataka.
 • EGP je kratica za Europski gospodarski prostor, koji se odnosi na sve države članice Europske unije, Island, Norvešku i Lihtenštajn.

Osobni podaci

Osobni podaci su informacije koje vas identificiraju kao određenu ili prepoznatljivu osobu. Pojedinac se može identificirati kada se može izravno ili neizravno identificirati, posebno navođenjem identifikatora kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili navođenjem jednog ili više čimbenika koji karakteriziraju fizičko, fiziološko, genetsko, mentalno stanje, ekonomski, kulturni ili društveni identitet pojedinca.

U skladu sa svrhama definiranim u nastavku ove politike, pružatelj prikuplja sljedeće osobne podatke:

 • Osnovni podaci o korisniku (ime i prezime, adresa stanovanja, datum rođenja, mjesto).
 • Kontakt podaci i podaci o vašoj komunikaciji s voditeljem obrade (elektronička adresa – e-mail), telefonski broj, datum, vrijeme i sadržaj poštanske ili e-mail komunikacije, datum, vrijeme i trajanje telefonskih poziva, snimanje telefonskih poziva).
 • Kanal i kampanja – način stjecanja člana ili izvor putem kojeg je korisnik stupio u kontakt s upraviteljem (web stranica i reklamna kampanja ili akcija, pozivni centar, fizička trgovina).
 • Podaci o korisnikovim kupnjama i izdanim računima (datum i mjesto kupnje, kupljeni artikli, cijene kupljenih artikala, ukupan iznos kupovine, način plaćanja, adresa dostave, broj i datum izdavanja računa, identifikator osobe koja je izdala račun i dr.) te informacije o rješavanju reklamacija proizvoda.
 • Podaci o korisnikovom korištenju web stranice voditelja obrade (datumi i vremena posjeta web stranici, posjećene stranice ili URL-ovi, vrijeme provedeno na svakoj stranici, broj posjećenih stranica, ukupno vrijeme provedeno u posjeti web stranici, postavke napravljene na web stranici) i podaci o korištenju primljenih poruka (e-mail, sms) od voditelja obrade.
 • Osobni podaci koje korisnik dobrovoljno daje ispunjavanjem obrazaca, npr. u sklopu nagradnih igara ili korištenja konfiguratora za prepoznavanje optimalnih proizvoda za potrebe korisnika.
 • Ostali podaci koje korisnik dobrovoljno dostavi davatelju prilikom podnošenja zahtjeva za određene usluge, ukoliko su ti podaci nužni za izvršenje usluge. Pružatelj ne prikuplja niti obrađuje vaše osobne podatke, osim kada mu vi to dopustite ili na to pristanete, npr. korištenjem web stranice, prilikom naručivanja proizvoda ili usluga, prilikom pretplate na e-revije, sudjelovanja u nagradnoj igri i sl. Pružatelj također obrađuje vaše podatke kada postoji zakonska osnova, ugovorna osnova za prikupljanje osobnih podataka ili kada pružatelj ima legitiman interes za obradu.

Vaše osobne podatke dobivamo i na temelju korištenja kolačića na našoj web stranici. Više o korištenju kolačića možete pročitati ovdje.

Pružatelj prikuplja samo one osobne podatke koji su relevantni i potrebni za ispunjenje svrhe za koju se ti podaci obrađuju.

Vremensko razdoblje tijekom kojeg pružatelj pohranjuje prikupljene podatke detaljnije je definirano u poglavlju Pohrana osobnih podataka ove politike.

Pravna osnova za obradu podataka

Pružatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke na sljedećim pravnim osnovama:

 • Obrada na temelju zakona
 • Obrada na temelju ugovora
 • Obrada na temelju privole pojedinca
 • Obrada na temelju legitimnog interesa
 • Obrada na temelju ugovora

Vaši podaci su nam potrebni kada su nužni za sklapanje, provedbu i ispunjenje ugovornih obveza. Prijenos osobnih podataka u ovom je slučaju dobrovoljan. Ukoliko ne dostavite osobne podatke, ne možete sklopiti ugovor s davateljem, niti vam davatelj može pružiti usluge ili isporučiti proizvode.

Obrada na temelju privole

Vaše podatke obrađujemo kada nam date izričitu suglasnost. Kada se obrada temelji na privoli, unaprijed ćemo se pobrinuti da vam budu dostupni svi podaci koji su vam potrebni za donošenje odluke. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku. Ako povučete svoj pristanak, pružatelj vam neće moći pružiti određene usluge.

Obrada na temelju legitimnog interesa

Pružatelj može obrađivati podatke i na temelju legitimnog interesa, čemu pružatelj teži, osim kada su nad takvim interesima važniji interesi ili temeljna prava i slobode pojedinca na koje se osobni podaci odnose, a koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. U slučaju korištenja legitimnog interesa, pružatelj uvijek provodi procjenu sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka.

U slučaju obrade na temelju legitimnog interesa, korisnik ima pravo prigovora.

Više o svojim pravima možete pročitati u nastavku politike.

Obrada na temelju zakona

Vaše osobne podatke obrađujemo kada je takva obrada potrebna prema zakonima koji nas obvezuju (npr. porezni zakoni nalažu pohranu izdanih računa). Ove osobne podatke obrađujemo u skladu sa zahtjevima zakona.

Svrhe obrade osobnih podataka

Pružatelj prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Komuniciranje s vama u vezi s pružanjem naših usluga i odgovaranje na vaše upite.
 • Sklapanje i ispunjenje obveza iz sklopljenog ugovora.
 • Izravno obavještavanje kupaca o posebnim ponudama, popustima i ostalim sadržajima putem e-maila.
 • Opća statistička obrada podataka o kupcima i njihovim narudžbama te potencijalnim kupcima (kontaktima) za potrebe interne analize prodaje, ponovnih kupnji, agregatnog ponašanja kupaca, optimizacije oglašavanja i poslovne optimizacije.
 • Automatska komunikacija putem e-maila s korisnikom na temelju njegovog ili njezinog početka procesa online kupnje.

Pohrana osobnih podataka

Davatelj će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni.

One osobne podatke koje davatelj obrađuje na temelju zakona, davatelj čuva u zakonom propisanom razdoblju.

One osobne podatke koje davatelj obrađuje u svrhu obavljanja ugovornog odnosa s pojedincem, davatelj čuva za vrijeme potrebno za izvršenje ugovora te 5 godina nakon njegovog raskida, osim u slučajevima kada između vas i davatelja postoji spor u vezi s ugovorom; u tom slučaju davatelj čuva podatke 5 godina nakon pravomoćnosti sudske ili arbitražne odluke ili nagodbe, odnosno, ako nije bilo pravnog spora, 5 godina od dana mirnog rješenja spora.

One osobne podatke koje davatelj obrađuje na temelju osobne privole pojedinca, davatelj čuva trajno, do opoziva privole od strane pojedinca. Davatelj takve podatke briše prije otkazivanja samo kada je svrha obrade osobnih podataka već postignuta. Nakon isteka razdoblja čuvanja, voditelj obrade učinkovito i trajno briše ili anonimizira osobne podatke kako se više ne bi mogli povezati s određenom osobom.

Ugovorna obrada osobnih podataka

Davatelj može pojedine poslove vezane uz obradu vaših podataka povjeriti drugim osobama (ugovornim izvršiteljima obrade). Ugovorni izvršitelji obrade povjerljive podatke mogu obrađivati isključivo u ime davatelja, u granicama ovlaštenja davatelja (u pisanom ugovoru ili drugom pravnom aktu) te u skladu sa svrhama definiranim ovom politikom privatnosti.

Ugovorni izvršitelji obrade s kojima voditelj obrade surađuje su:

 • računovodstveni servis; odvjetnička društva i drugi pružatelji pravnih savjeta;
 • pružatelji usluga obrade podataka i analitike;
 • održavatelji informatičkih sustava;
 • pružatelji usluga e-pošte (npr. Mailchimp i drugi);
 • pružatelji platnih sustava kao što su Adyen, Paypal, Payu, Klarna, Sofort, Multibanco, Dotpay i drugi);
 • pružatelji sustava za upravljanje odnosima s kupcima (npr. Microsoft);
 • pružatelji online oglašivačkih rješenja (npr. Google, Facebook).
 • Voditelj obrade neće prosljeđivati vaše osobne podatke neovlaštenim trećim stranama. Ugovorni izvršitelji obrade smiju obrađivati osobne podatke samo u okviru uputa voditelja obrade i ne smiju koristiti osobne podatke za ostvarivanje bilo kakvih osobnih interesa. Voditelj obrade i korisnici osobnih podataka ne smiju iznositi osobne podatke u treće zemlje (izvan zemalja članica Europskog gospodarskog prostora – članice EU te Island, Norveška i Lihtenštajn) i međunarodne organizacije, osim u SAD – svi ugovorni izvršitelji obrade u SAD uključeni su u programu Privacy Shield.

Sloboda izbora

Vi kontrolirate informacije koje dajete o sebi. Ako odlučite ne dati svoje podatke davatelju, tada vam nećemo moći pružiti određene usluge.

Osobe koje se žele odjaviti s PRIMA IP e-novosti, molimo da nam se jave na e-mail adresu info@prima-bags.com.

Ukoliko dođe do promjene vaših osobnih podataka (poštanski broj, e-mail adresa, fizička adresa, broj telefona), molimo vas da nas o promjenama obavijestite na e-mail adresu info@prima-bags.com.

Automatsko bilježenje informacija (neosobni podaci)

Kad god pristupite web stranici, automatski se bilježe (ne kao dio registracije) opći, neosobni podaci (broj posjeta, prosječno vrijeme provedeno na web stranici, posjećene stranice). Ove podatke koristimo kako bismo izmjerili privlačnost naše web stranice i poboljšali njezin sadržaj i upotrebljivost. Vaši podaci ne podliježu daljnjoj obradi i ne prosljeđuju se trećoj strani.

Cookies/Kolačići

Kolačići su nevidljive datoteke koje se privremeno pohranjuju na vašem tvrdom disku i omogućuju davatelju da prepozna vaše računalo sljedeći put kada posjetite web stranicu. Davatelj koristi kolačiće samo za prikupljanje informacija o korištenju web stranice i za optimizaciju svojih internetskih oglašivačkih aktivnosti.

Oglašivački kolačići nadziru korištenje web stranice davatelja od strane pojedinca, osim ako se pojedinac ne slaže s upotrebom kolačića na stranici. Više o kolačićima i njihovoj upotrebi možete pročitati ovdje.

Sigurnost

Davatelj ulaže velike napore kako bi osigurao sigurnost osobnih podataka. Vaši su podaci u svakom trenutku zaštićeni od gubitka, uništenja, krivotvorenja, manipulacije i neovlaštenog pristupa ili otkrivanja.

Za zaštitu osobnih podataka provodimo organizacijske i tehničke mjere kao što su:

 • obuka zaposlenika;
 • nadzor zaposlenika i redoviti pregledi rada pojedinih zaposlenika;
 • pažljiv odabir i kontrola ugovornih izvršitelja obrade;
 • sigurnosno kopiranje elektronički pohranjenih podataka;
 • redovito održavanje i ažuriranje računalne opreme;
 • donošenje odgovarajućih internih pravilnika i uputa o zaštiti osobnih podataka.

Prava pojedinaca u vezi s obradom podataka

Ukoliko imate pitanja u vezi s našom politikom zaštite osobnih podataka ili obradom vaših osobnih podataka, možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pišite nam na info@prima-bags.com ili nas nazovite na +386 (0)590 73 614. Na temelju vašeg zahtjeva dostavit ćemo vam tražene podatke ili (u skladu sa zakonom) preuzeti brigu o realizaciji vaših prava.

Imate sljedeća prava u vezi s obradom:

Pravo na povlačenje privole: ako ste kao pojedinac dali privolu za obradu vaših osobnih podataka (za jednu ili više navedenih svrha), imate pravo povući tu privolu u bilo kojem trenutku, bez utjecaja na zakonitost obrade podataka koja se provodila na temelju suglasnosti do njezina otkazivanja.

Privola se može opozvati pisanom izjavom voditelju obrade na jedan od kontakata navedenih na web stranici https://www.prima-bags.com.

Opoziv privole za obradu osobnih podataka nema nikakve negativne posljedice niti sankcije za pojedinca. Međutim, moguće je da voditelj obrade više neće moći pružati jednu ili više svojih usluga pojedincu nakon povlačenja privole za obradu osobnih podataka, ako se radi o uslugama koje se ne mogu pružati bez osobnih podataka (npr. klub pogodnosti ili personalizirane obavijesti).

Pravo na pristup osobnim podacima: kao pojedinac imate pravo od davatelja (voditelja obrade osobnih podataka) dobiti potvrdu o tome obrađuju li se osobni podaci u vezi s vama te, ako je tako, pristup osobnim podacima i određene informacije (o svrhama obrade, vrstama osobnih podataka, o korisnicima, o razdobljima pohrane ili kriterijima za određivanje razdoblja, o postojanju prava na ispravak ili brisanje podataka, o pravu na ograničenje i prigovor na obradu te o pravu na žalbu nadzornom tijelu, o izvoru podataka, ako podaci nisu prikupljeni od vas, o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila, razlozima za to te značenju i posljedicama takve obrade za vas, te druge informacije u skladu s člankom 15. GDPR-a).

Pravo na ispravak osobnih podataka: kao pojedinac, imate pravo zatražiti od davatelja ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja. Kao pojedinac, uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo na dopunu nepotpunih podataka, uključujući i podnošenje dopunske izjave.

Pravo na brisanje osobnih podataka („pravo na zaborav“): kao pojedinac, imate pravo zahtijevati od davatelja brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas bez nepotrebnog odgađanja, a davatelj mora izbrisati podatke bez nepotrebnog odgađanja kada postoje jedan od sljedećih razloga:

podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili drugačije obrađeni,
ako opozovete svoju privolu, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,
u slučaju prigovora na obradu, a da ne postoje prevladavajući pravni temelji za obradu,
podaci su nezakonito obrađeni,
podaci moraju biti izbrisani radi usklađivanja sa zakonskim obvezama u skladu s pravom EU ili pravom države članice koje se primjenjuje na davatelja,
podaci su prikupljeni u vezi s ponudama usluga informacijskog društva.
Međutim, kao pojedinac, u određenim slučajevima opisanim u stavku 3. članka 17. GDPR-a, nemate pravo na brisanje podataka.

Pravo na ograničenje obrade: kao pojedinac, imate pravo zahtijevati od davatelja da ograniči obradu kada postoji jedan od sljedećih slučajeva:

ako osporavate točnost podataka za razdoblje koje davatelju omogućuje provjeru točnosti podataka,
obrada je nezakonita a vi se protivite brisanju podataka i umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,
davatelj više ne treba podatke za potrebe obrade, ali su vam potrebni za postavljanje, provedbu i obranu pravnih zahtjeva,
prigovorili ste obradi dok se ne provjeri prevladaju li legitimni razlozi davatelja nad vašim razlozima.

Pravo na prenosivost podataka: kao pojedinac, imate pravo primiti osobne podatke koji se odnose na vas i koje ste dali davatelju u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu te imate pravo prenijeti te podatke na drugog voditelja obrade, a da u tome niste spriječeni od strane davatelja kojem su osobni podaci zagarantirani, ako:

se obrada temelji na privoli ili na ugovoru i
se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Kao pojedinac, prilikom ostvarivanja gore navedenog prava na prenosivost, imate pravo na izravan prijenos vaših osobnih podataka od jednog voditelja obrade (davatelja) do drugog, kada je to tehnički izvedivo.

Pravo na prigovor na obradu: kao pojedinac, na temelju razloga vezanih uz vašu konkretnu situaciju, imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koja je nužna za obavljanje poslova od javnog interesa ili izvršavanje javnih ovlasti dodijeljenih davatelju (točka (e) 6. članka 1. stavka GDPR-a), ili je potrebna zbog legitimnih interesa kojima teži davatelj ili treća strana (točka (f) 6. članka 1. stavka GDPR), uključujući izradu profila na temelju navedenih obrada; davatelj prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže nužne legitimne razloge za obradu koji nadjačavaju vaše interese, prava i slobode, ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Kada se osobni podaci obrađuju u marketinške svrhe, pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na obradu podataka koji se na njega odnose u svrhu takvog marketinga, uključujući profiliranje, u mjeri u kojoj je to povezano s takvim izravnim marketingom; kada se pojedinac usprotivi obradi u svrhe izravnog marketinga, podaci se više ne obrađuju u te svrhe.

Kada se podaci obrađuju u znanstveno-istraživačke ili povijesno-istraživačke svrhe ili u statističke svrhe, pojedinac ima pravo usprotiviti se obradi podataka koji se na njega odnose iz razloga povezanih s njegovom posebnom situacijom, osim ako je obrada nužna za obavljanje zadaće koja se obavlja iz razloga javnog interesa;

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: ne dovodeći u pitanje bilo koje drugo (upravno ili drugo) pravno sredstvo, vi kao pojedinac imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu, posebno u zemlji vašeg uobičajenog boravišta, vašeg radnog mjesta ili mjesta gdje se povreda navodno dogodila (u Sloveniji je to Informacijski povjerenik), ako smatrate da obrada osobnih podataka koji se odnose na vas krši propise o zaštiti osobnih podataka.

Ne dovodeći u pitanje bilo koja druga (upravna ili izvansudska) sredstva, vi kao pojedinac imate pravo na učinkovit pravni lijek, naime protiv pravomoćne odluke nadzornog tijela u vezi s tim, kao i u slučaju kada nadzorno tijelo ne razmotri vaš prigovor ili vas ne obavijesti o statusu predmeta ili o odluci po prigovoru u roku od tri mjeseca. Za postupke protiv nadzornog tijela nadležni su sudovi države članice u kojoj nadzorno tijelo ima sjedište.

Sve zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s osobnim podacima pojedinac može uputiti pisanim putem voditelju obrade, i to na jedan od kontakata navedenih na web stranici https://www.prima-bags.com.

Za potrebe pouzdane identifikacije u slučaju ostvarivanja prava u vezi s osobnim podacima, voditelj obrade može od pojedinca zatražiti dodatne podatke, a može odbiti djelovanje samo ako dokaže da ne može pouzdano identificirati pojedinca.

Voditelj obrade mora odgovoriti na zahtjev pojedinca, kojim potonji ostvaruje svoja prava u vezi s osobnim podacima, bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana od primitka zahtjeva.

Obavijest nadzornom tijelu o povredi zaštite osobnih podataka

U slučaju povrede zaštite osobnih podataka, davatelj je dužan obavijestiti nadležno nadzorno tijelo, osim kada je vjerojatno da povredama nisu ugrožena prava i slobode pojedinaca. Kada postoji sumnja da je u trenutku počinjenja povrede počinjeno kazneno djelo, davatelj je dužan o tome obavijestiti policiju i/ili nadležno tužiteljstvo.

U slučaju da se radi o povredi koja može prouzročiti veliku opasnost za prava i slobode pojedinca, davatelj je dužan o povredi odmah, a kada to nije moguće, bez nepotrebnog odgađanja, obavijestiti pojedince na koje se osobni podaci odnose. Obavijest pojedincu mora biti na razumljivom i jasnom jeziku.

Pristup društvenim mrežama

Putem naše web stranice možete pristupiti dolje definiranim web dodacima koje davatelj koristi u svom radu:

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

Svaka od navedenih društvenih mreža pri pružanju svojih usluga djeluje u skladu sa svojim uvjetima korištenja i politikom privatnosti. PRIMA IP ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s korištenjem društvenih mreža kojima omogućuje pristup putem svoje web stranice. Pitanja i provedba prava treba uputiti pojedinačnoj društvenoj mreži.

Politike privatnosti dostupne su na poveznicama u nastavku:

Najava promjena

Sve promjene naše politike o privatnosti bit će objavljene na ovoj web stranici.

Ažurirano: 25.2.2020